Polityka RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 roku obwiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO niniejszym przekazuje Pani/Panu informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator:

Administratorem Pani / Pana danych jest Małgorzata Krupiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sklep Przemysłowy „Małgośka” Małgorzata Krupiak, ulica Tymiankowa 10, 78-132 Korzystno, NIP: 6711145960 (dalej zwany „Administrator”)

Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

Kontakt listowny: adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”

Telefoniczny: 61 811-25- 00

e-mail: sklep@rowerymalgoska.pl

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych:

Pani / Pana dane są/będą przetwarzane w następujących celach:

– w celu założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym (jeżeli zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan takie konto założyć), i/lub

– w celu przyjmowania składanych przez Panią/Pana zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu ich realizacji, w tym dostawy kupionych wydawnictw i innych produktów,

– w celu prowadzenia obsługi reklamacji,

– w celu prowadzenia działań wspierających sprzedaż, tj. świadczenia usługi wysyłki newsletterów.

W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a jeśli założyła Pani/ założył Pan konto w serwisie– aż do wykasowania Pani/Pana konta; a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla Administratora w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych innym podmiotom:

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności prowadzącym obsługę sklepu internetowego, dostawcom usług IT, firmom kurierskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne informacje:

Podanie danych osobowych w celu założenia konta (jeżeli zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan takie konto założyć), i/lub jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ani wykonanie umowy.

Przygotowując treść powyższej informacji Administrator kierował się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. Jeżeli mimo to ma Pani/Pan jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, należy w tym celu skontaktować się z Adminstratorem.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych u Administratora zawarte zostały w „Polityce przetwarzania danych osobowych”, dostępnej na stronach internetowych administratora oraz w siedzibie Administratora.

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami stosownymi dla wykorzystywanej przeglądarki internetowej.