Wyprawa Gruzja, Armenia, Górski Karabach -film kręcony ówczesnymi telefonami komórkowymi, stąd jakość nie powala 😉

  • Rok 2011